Aktuell utstilling på Galleri Blaker Skanse

Line Prip og Ingjerd Holten Ytterdal

BERIT RYTTER HASLE

«Europa»

01. - 22. mai 2022

Åpnet lørdag og søndag kl. 12.00 - 16.00


Galleriet blir omgjort til et prosjektrom, og i helgene inviteres publikum inn i arbeidsrommet for å ta del i arbeidsprosesser og se både ferdige og pågående arbeider.


«Europa er nå truet av både det ene og det andre, men jeg henter fram gode minner fra turer på kontinentet, og tegner og maler bilder som er inspirert av europeiske myter. Men kanskje den foruroligende samtiden må med også.»

Kommende utstillinger

Fall, objekt

Roalkvam - Rygvold - Skedsmo

GEOMETRISK SKANSE

04. juni – 17. juli 2022

KunstSkansen inviterer Terje Roalkvam, Arne Rygvold og Dag Skedsmo som årets sommerutstillere i Galleri Blaker Skanse. De er billedkunstnere og skulptører med lang fartstid i norsk kunstliv. Deres billedspråk er beslektet men med forskjellige dialekter. Alle driver en underøkelse og utprøving av materialer utført i en figurasjon som bryter mer eller mindre mot geometri.

Guttormgaards arkiv

KunstSkansen 10 år

Jubileumsutstilling

27. august - 16 oktober 2022

KunstSkansen er invitert til å kuratere en utstilling på grunnlag av Guttormgaards arkiv. Mer info kommer.

Artilleribygningen

Åpne atelier på KunstSkansen

03. - 25. september 2022

Kunstnerne på KunstSkansen åpner sine atelier for publikum. Mer info kommer.

Artilleribygningen

Ulrike Niederberger og Regina Pedersen

Møtet KunstSkansen

05. - 27. november 2022

Utstillingen er en MØTE-utstilling, der en kunstner ved KunstSkansen har invitert en ekstern kunstner til å stille ut sammen med seg og på den måten sette søkelyset på to kunstnerskap.

TIDLIGERE UTSTILLINGER
^